ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
���� ������ ������


Ετήσιο Συνέδριο της Στοματολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος12-13-14 Μαρτίου 2010

?Ξενιτίδειο? Πνευματικό Κέντρο

Αριδαία, N. Πέλλας

Θέμα: «Η ποιότητα στην οδοντιατρική πράξη: Επιλογές και συμβιβασμοί»  

Με τη συνεργασία του Οδοντιατρικού Συλλόγου N. Πέλλας

Υπό την Αιγίδα του Δήμου Αριδαίας & Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Πέλλας

 Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στην ιστοσελίδα

της ΣΕΒΕ 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by