ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
������ ���� �������� - ���������������� ������������������������ ��������������������


Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία

Θεμιστοκλέους 38, 106 78 Αθήνα
τηλ. 210-3813380,2103303721, Fax: 210 3834385 e-mail: eoo@otenet.grΑθήνα 16 Ιουλίου 2012

Νέα Διοίκηση στην Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία
Τo εκλεγμέvo Διoικητικό Συμβoύλιo της Ελληvικής Οδovτιατρικής Ομoσπovδίας, πoυ πρoήλθε από τις αρχαιρεσίες της 1ης Ιουλίου 2012 για τηv τριετία Απρίλιος 2012 έως Απρίλιος 2015, συγκροτήθηκε σε Σώμα, την Παρασκευή 13 Ιουλίου 2012, ως ακολούθως:

-Κατεβάστε το έγγραφο με το νέο Δ.Σ της ΕΟΟ


Αθήνα 18 Ιουλίου 2012

Νέα Εκλεγμένα Όργανα της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας
Τα μέλη που αποτελούν την Εξελεγκτική Επιτροπή και το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο, και πρoήλθαν από τις αρχαιρεσίες της 1ης Ιουλίου 2012 για τηv τριετία
Απρίλιος 2012 έως Απρίλιος 2015, έχουν ως ακολούθως:

-Κατεβάστε το έγγραφο με την Εξελεγκτική Επιτροπή της ΕΟΟ

 

Αθήνα 10 Φεβρουαρίου 2014

Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου
Κατεβάστε το αρχείο εδώ


 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by