ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
���� ������ ������


5ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ της ΕΕΕ σε συνεργασία με τον ΟΣ Μαγνησίας

με Θέμα:  «Έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση, θεραπευτική αντιμετώπιση και   αποκατάσταση στην Ενδοδοντία»

17-19 Μαίου 2013, Βόλος, ξενοδοχείο Valis resort


για περισσότερες πληροφορίες σχετικά στην ιστοσελίδα https://www.endodontics.gr/5o/5o.html        


 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by