ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Τα νέα μας


39ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο"Εξατομικευμένη Οδοντιατρική : Από την Διάγνωση στα Θεραπευτικά πρωτόκολλα"

Πολιτιστικό & Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου - ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

24 -25 κ 26 Οκτωβρίου 2019

http://39pos.eoo.gr/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by