ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
���� ������ ������


ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣας ενημερώνουμε ότι από 01/06/2021 οι ασφαλισμένοι υγειονομικοί του πρώην ΤΣΑΥ θα απευθύνονται για θέματα ασφάλισης στο Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Μαγνησίας επί της οδού Θρακών 20 λόγω συγχώνευσης και μεταφοράς του Περιφερειακού Γραφείου Υγειονομικών Μαγνησίας .

Οι ασφαλισμένοι πρέπει να απευθύνονται στο εν λόγω υποκατάστημα με αποστολή ηλεκτρονικού αιτήματος στο misth.magnisias@efka.gov.gr ή καταχώρηση ηλεκτρονικού ραντεβού μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του e- EΦΚΑ www.efka.gov.gr επιλέγοντας το αντίστοιχο τμήμα του φορέα.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by